Ֆիլմարտադրության կազմակերպում

  1. Ցանկացած տարածքում նկարահանումների թույլտվություն
  2. Ֆիլմի մոնտաժում
  3. Թվայնացում
  4. Գունաշտկում
  5. Ֆորմատավորում
  6. Թաթերականացված միջոցառումների, համերգների կազմակերպում և իրականացում